Kinh doanh bất động sản là gì?

Khái niệm về kinh doanh bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy, kinh doanh bất động sản là hoạt động kinh doanh thương mại có đối tượng là bất động sản và dịch vụ liên quan đến bất động sản. Có thể kể đến như hoạt động mua bán, chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất, nhà ở nhằm mục đích sinh lợi…

Bất động sản được nói đến ở đây có thể là bất động sản có sẵn hoặc bất động sản hình thành trong tương lai.

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là gì?

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là khái niệm nằm trong kinh doanh bất động sản. Kinh doanh dịch vụ bất động sản là thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi.

Như vậy kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan đến bất động sản. Có thể kể đến một số hoạt động phổ biến như tư vấn, môi giới mua bán nhà ở (như làm sale bất động sản); quản lý nhà chung cư, cao ốc văn phòng…