Bất Động Sản KD

Công ty Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim chuyên dịch vụ kinh doanh bất động sản, giấy tờ, nhà đất, đất đai, kinh doanh, chuyển nhượng, hỗ trợ giải chấp – đáo hạn – thế chấp ngân hàng.

86%

GIẤY TỜ HỒ SƠ KHÓ ĐƯỢC HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT NHANH THÀNH CÔNG

3+

THỊ TRƯỜNG DỊCH VỤ TIỀM NĂNG: BÌNH DƯƠNG – HỒ CHÍ MINH – TỈNH MIỀN TÂY

9+

NĂM KINH NGHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CHUYÊN MÔN XÃ HỘI